Rewitalizacja z ludzką twarzą

Nie na infrastrukturze, ale na problemach społecznych ma się skupiać nowy Lokalny Program Rewitalizacji. Jego powstanie umożliwi starania nawet o 2 mln zł z funduszy unijnych.

Lokalny Program Rewitalizacji to podstawa do ubiegania się o dofinansowanie miejskich inwestycji, m.in. ze środków unijnych. Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy jest do zdobycia, ale według specjalistów z toruńskiej firmy Grant Thornton, która na zlecenie miasta przygotowuje program rewitalizacji, może chodzić o 1-2 mln zł. Inwestycje w takich programach dofinansowywane są nawet w 80 proc.

Nie parki, ale ludzie

Nie będzie to pierwszy program rewitalizacji w Ciechocinku. W latach 2008-2013 na podstawie podobnego dokumentu udało się przeprowadzić renowację m.in. parków Zdrojowego, Tężniowego i Sosnowego.

Tym razem jednak rewitalizacja ma dotyczyć nie tyle infrastruktury, co działań społecznych. Jak czytamy w dokumentach urzędu marszałkowskiego, najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji. – Inwestycje infrastrukturalne są dopuszczalne tylko wtedy, gdy są niezbędne do realizacji projektów społecznych – tłumaczy Maria Wyrzykowska-Murawska z Grant Thornton.

Nie chodzi o ruiny

Czym są działania społeczne? Chodzi o zapobieganie bezrobociu, ubóstwu, przestępczości czy niskiemu poziomowi edukacji. – To, że obszar jest zdegradowany, nie oznacza jakieś ruiny, ale fakt, że określone wskaźniki są na nim niższe od średniej dla całej gminy – wyjaśnia Jolanta Wojciechowska z Grant Thornton.

Rewitalizacja ma więc doprowadzić do poprawienia wybranego wskaźnika, np. stopy bezrobocia, aktywności gospodarczej lub odsetka osób korzystających z pomocy społecznej. Urząd marszałkowski sugeruje szkolenia, warsztaty i inne formy pomocy mieszkańcom. Działania nie będą jednak dotyczyć całego miasta, a jego części.

Na potrzeby programu Ciechocinek został podzielony na osiem jednostek strukturalnych. Każda z nich, zgodnie z wymogami urzędu marszałkowskiego, to nie więcej niż 20 proc. powierzchni i 30 proc. mieszkańców miasta.

Rewitalizacja obejmie centrum?

Grant Thornton zaproponował, by w ciechocińskim programie skupić się na następujących problemach: zaawansowanie procesu starzenia się ludności, bezrobocie, korzystanie z opieki społecznej, wychowanie i edukacja przedszkolna dzieci w wieku 3-5 lat, bezpieczeństwo funkcjonowania rodzin i porządek publiczny.

Najgorzej wskaźniki prezentują się na obszarze centrum miasta, w przybliżeniu obejmującym uzdrowiskową strefę A (zob. mapka). Najprawdopodobniej to w tym rejonie miasta prowadzone będą działania objęte planem rewitalizacji.

Jakie to będą działania? Specjaliści z Grant Thornton zbierają opinie i sugestie mieszkańców za pomocą ankiet dostępnych w internecie i papierze. Odbyło się już jedno spotkanie konsultacyjne, kolejne (otwarte dla wszystkich ciechocinian) planowane jest na koniec listopada. Więcej informacji o pracach nad programem znajdziesz na stronie ciechocinek.pl.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Ciechocinka ma być gotowy w styczniu 2017 roku.

Krzysztof Lepczyński