Taryfy za wodę i ścieki od kwietnia 2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku przekazuje taryfę, tj. zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2017 r.