Studium zagospodarowania przestrzennego Ciechocinka gotowe. Za tydzień spotkanie konsultacyjne

Do końca marca można dostępne jest w Urzędzie Miasta projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ciechocinka. Na 22 marca planowane jest spotkanie konsultacyjne z urzędnikami.

Projekt studium wyłożony jest w Urzędzie Miejskim do 30 marca (pokój nr 15) a także w Biuletynie Informacji Publicznej [link tutaj]. Od 31 marca do 22 kwietnia można zgłaszać uwagi do projektu (pisemnie lub mailowo na adres ratusz@ciechocinek.pl).

Na 22 marca o godz. 15 planowana jest publiczna dyskusja nad projektem.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Wiąże władze samorządowe przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W czwartek spotkanie ws. miejskiej plaży. Wstępny projekt gotowy >>>