Dofinansowania do instalacji energii odnawialnej

Do 27 marca można ubiegać się o dofinansowanie budowy mikroinstalacji energii odnawialnej na terenie Ciechocinka.

Gmina Miejska Ciechocinek ubiegać się będzie w trybie konkursowym o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).

Gmina w imieniu mieszkańców wystąpi z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie (do 50% kosztów kwalifikowalnych) m.in. na zakup i montaż instalacji (ogniwa fotowoltaiczne) do produkcji energii elektrycznej. Nabór ankiet do 27.03.2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, pokój nr 16 tel. 54 416 18 00 wew. 131 lub 570 528 103.

Więcej informacji w BIP >>>