Wojtek Gawinecki, szkolny poliglota

Wojtek Gawinecki, uczeń drugiej klasy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków został ponownie laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego.

W minionym roku szkolnym odniósł sukces w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego, do którego przygotowała go Aleksandra Gawinecka. W tym roku uzyskał tytuł laureata konkursu z języka niemieckiego.

Eliminacje wojewódzkie odbyły się 12 marca. Wcześniej Wojtek wytrwale doskonalił swoje umiejętności i często do późnych godzin popołudniowych rozwiązywał skomplikowane zadania pod opieką nauczycielki Joanny Moneta.

Sukces Wojtka ucieszył całą społeczność gimnazjum, bo w tym roku kurator oświaty bardzo podwyższył wymagania i tytuł laureata mógł uzyskać tylkko uczeń, który zdobył co najmniej 90 proc. punktów z części pisemnej i ustnej. W całym województwie tylko 26 uczniów uzyskało taki wynik.