„Wiwat 3 maja!”. Obchody święta konstytucji w Ciechocinku

Msza święta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznościowy koncert złożyły się na ciechocińskie obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

– Trzeciomajowa konstytucja daje nam wiarę we własne siły, to dzieło było i jest punktem odniesienia dla polskiego patriotyzmu – mówił pod pomnikiem Romualda Traugutta Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka.

– Choć konstytucja 3 maja nie ocaliła państwa, zbudowała ducha narodu i dała przykład nowoczesnego patriotyzmu. Ideały Sejmu Wielkiego po latach zwyciężyły – dodał, podkreślając że te ideały składają się na Polskę nowoczesną, tolerancyjną i otwartą. – Wiwat 3 maja! – zakończył.

O kształt patriotyzmu w dzisiejszych czasach, także w lokalnym wymiarze, pytał Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. – Przestrzenią, gdzie codziennie odbywamy egzamin z patriotyzmu, są miejsca naszej codziennej aktywności – wskazywał, podkreślając rolę obywatelskiego zaangażowania i społecznej aktywności kazdego z nas.

– Konstytucja 3 maja była wielkim ucieleśnieniem polskiej myśli oświeceniowej – wskazywał zaś senator Józef Łyczak, nawiązując do historii tworzenia się nowoczesnych społeczeństw w zachodniej Europie i USA.

W uroczystym przemarszu spod kościoła parafialnego pod pomnik Romualda Traugutta wzięli udział przedstawiciele ratusza, radni miejscy oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Pochodowi towarzyszyły poczty sztandarowe i orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Raciążka.

Z okazji święta Miejskie Centrum Kultury zaprasza na koncert zespołu „Trzy Korony” w muszli koncertowej w parku Zdrojowym o godz. 19. Wstęp wolny.