Studium zagospodarowania na ostatniej prostej. Zakończyły się konsultacje

Dobiegają końca prace nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego dla Ciechocinka. Po konsultacjach projektem zajmą się radni.

Na spotkaniu 17 maja radni zapoznali się z wynikami konsultacji społecznych wokół studium. – Wpłynęły 24 uwagi w 14 pismach – mówiła Elżbieta Matusiak, urbanistka i autorka studium.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w dokumencie, o które prosili mieszkańcy, to wykreślenie drugiej obwodnicy i ograniczenie zabudowy wielorodzinnej.

Obwodnicą zaczęto nazywać proponowaną drogą łączącą Aleję Jana Pawła II z ulicą Wołuszewską. – Ponieważ droga ta mogłaby rodzić konflikty, uznaliśmy że na tym etapie nie jest ona niezbędna i potrzeby wynikające z obecnego zagospodarowania są w pełni zabezpieczone – mówiła Matusiak.

Zrezygnowano także z planowanych bloków mieszkalnych w okolicach Rewersowa i ulicy Związkowców. – Teren położony jest przy enklawie zieleni, chroniony na podstawie kilku ustaw z racji obecności wydmy śródlądowej. Wnioski uznaliśmy więc za zasadne – tłumaczyła urbanistka.

Prócz tego uwzględniono szereg uwag technicznych. Niektóre wnioski zostały jednak odrzucone.- Wpłynęły też uwagi, które określiłabym mianem chciejstwa, oczekiwaniem inwestora, że studium będzie umożliwiało inwestycje w takiej formie i kształcie, jak chce inwestor. Ale to koliduje z przepisami prawnymi. Ciechocinek jest obwarowany dużą liczbą ograniczeń wynikających choćby z ustawy uzdrowiskowej – mówiła Matusiak.

Szereg uwag zgłaszała choćby spółka Termy Ciechocinek będąca w posiadaniu terenów basenu termalno-solankowego. Uskarżała się ona choćby na ograniczenia w lokalizacji parkingów czy chciała możliwości lokalizacji budynków w odległości bliższej niż 50 m od tężni.

Burmistrz Leszek Dzierżewicz zapowiedział też przeniesienie siedziby Ekociechu, a w szczególności punktu zbiórki odpadów, w okolice oczyszczalni ścieków. Ma to związek z licznymi skargami mieszkańców ulicy Wojska Polskiego na uciążliwości związane z sąsiedztwem zakładu przetwarzającego śmieci.

Projektem studium radni zajmą się podczas sesji planowanej na 29 maja.