Konkurs recytatorski „Piękna nasza Polska cała”

W Szkole Podstawowej nr 1 24 maja odbył się konkurs recytatorski „Piękna nasza Polska cała”.

Istotą konkursu jest pobudzenie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich oraz wyrabianie nawyku czytania. W konkursie wzięło udział 28 recytatorów z klas I – III i miejskich przedszkoli. Uczestnicy zaprezentowali utwory poetyckie ukazujące piękno naszej ojczyzny.

Komisja konkursowa przy ocenie młodych artystów wzięła pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, znajomość tekstu, tempo mówienia, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.