Willa Romana do remontu z miejską dotacją. Pieniądze może dostać każdy właściciel zabytku

Wspólnota mieszkaniowa otrzyma z budżetu miasta ponad 130 tys. zł na remont Willi Romana przy ul. Kościuszki. To pierwszy właściciel zabytkowego budynku, który skorzysta z dotacji, choć program funkcjonuje od trzech lat.

Zgodnie z uchwałą przyjętą w końcu maja przez Radę Miejską, Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali Romana dostanie ponad 131 tys. zł na wymian pokrycia dachowego zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 16b. Zbudowana w 1870 roku Willa Romana jest jednym z charakterystycznych dla naszego uzdrowiska, XIX-wiecznych murowanych domów.

To pierwsze dofinansowanie, którego udzielono w myśl uchwały o dotacjach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach należących do prywatnych właścicieli. Mimo, że dokument uchwalono jeszcze we wrześniu 2014 roku. I choć radni co roku rezerwują na dotacje zauważalne kwoty (w 2015 i 2016 roku – 100 tys. zł, w 2017 roku aż 500 tys.), Willa Romana skorzysta z tych funduszy jako pierwsza.

– Przymierzaliśmy się do tego wcześniej, ale formalności nie były jeszcze gotowe – tłumaczy Andrzej Wojdyło z Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które administruje Willą Romana. – Dotacja jest warta zachodu, wniosek nie jest szczególnie skomplikowany, więcej problemów nastręczają wnioski kredytowe – dodaje Wojdyło.

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek dołączając m.in. decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków, pozwolenie konserwatora na prowadzenie prac, pozwolenie na budowę i kosztorys ofertowy. Wniosek należy składać do 15 kwietnia, jeśli prace skończą się w danym roku, lub 30 czerwca, gdy potrwają dłużej niż rok. Będzie on rozpatrywany na najbliższej sesji Rady Miejskiej, a ewentualna dotacja przekazana zostanie nie później niż 30 września.

Wnioskodawca sam określa, o jaką kwotę chce się ubiegać, jednak przy rozpatrywaniu wniosku radni mają zwracać uwagę na wysokość wkładu własnego. W przypadku Willi Romana wyniósł on 20 proc. inwestycji.

– To nie musi być duży remont, dofinansowanie może objąć także drobne prace blacharskie czy renowację elewacji. Byle w uzgodnieniu z konserwatorem – podkreśla Małgorzata Szwajkowska, skarbnik miasta, zachęcając do skorzystania z dotacji.

A jest co dotować. W gminnej ewidencji zabytków znajduje się kilkadziesiąt wiekowych budynków. Aldona Nocna, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i regionalistka, przyznaje że wielu z nich remont dobrze by zrobił. – Sienkiewiczówka, Łazienki nr 1, Kujawianka przy Zdrojowej, pozostałe chałupy olenderskie, generalnie budynki z elementami drewnianymi – wylicza. – Choć wiele osób zrobiło remonty na własną rękę – dodaje.

Warto więc pamiętać, że remontując zabytkowy budynek, można skorzystać z pomocy miasta.

Zasady przyznawania dotacji reguluje Uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek.