Szkolenie z pozyskiwania środków unijnych dla NGO i JST

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych z powiatu aleksandrowskiego na spotkania informacyjno- szkoleniowe dot. projektów finansowanych z Unii Europejskiej a prowadzonych przez stowarzyszenie.

Szkolenie dotyczyć będzie realizacji projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  • kluby samopomocy,
  • świetlic środowiskowe,
  • kluby młodzieżowe,
  • kluby pracy,
  • aktywizacja społeczno – zawodowa ( w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Spotkania będą się odbywały według poniższego harmonogramu:

5 września 2017 r., godz. 10:00 – restauracja „Tara” w Aleksandrowie Kujawskim dla podmiotów z obszaru gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy miejskiej Ciechocinek oraz gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski

6 września 2017 r., godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku dla podmiotów z obszaru gminy miejskiej Nieszawa, gminy wiejskiej Raciążek oraz Waganiec

7 września 2017 r., godz. 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Konecku dla podmiotów z obszaru gminy Koneck, Zakrzewo oraz Bądkowo.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-54 282 40 97 lub drogą mailową: ziemia.kujawska@wp.pl