Rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1

Rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku był czasem wytężonej pracy i nauki. Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie odnajdywali prawdy i mądrości w różnych dziedzinach życia.

Podziękowania za trud, wytrwałość, zaangażowanie należą się wszystkim: nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i opiekunom, panu burmistrzowi i Radzie Miejskiej, Radzie Rodziców, przyjaciołom i sympatykom „Jedynki” oraz najważniejszym bohaterom – oczywiście naszym uczniom.

Do szkoły w bieżącym roku szkolnym uczęszczało 499 uczniów i wszyscy byli klasyfikowani. W klasach IV – VI świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 103 uczniów. W związku z reformą oświaty uczniowie klas VI nie kończą szkoły, otrzymują promocję do klasy VII. Średnia stopni w klasach IV – VI wyniosła aż 4,32.

Klasy z najwyższą średnią stopni to: IV b – 4,82; VI a – 4,72; VI c – 4,71; V b – 4,65.

Należy dodać, że aż siedem na dziesięć klas miało średnią powyżej 4,0. W klasach IV-VI oceny wzorowe zachowania otrzymało 75 uczniów. Średnia frekwencja w szkole wyniosła 91%.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice brali udział w wielu działaniach i uroczystościach, należy wymienić chociaż kilka z nich: ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, jasełka miejskie, koncerty: „Andrzejkowa nuta”, „Dzieciak potrafi”.

Wielu uczniów przystąpiło do konkursów wiedzy, były to kuratoryjne konkursy przedmiotowe, ortograficzne, krasomówcze,literackie, informatyczne,międzyszkolny konkurs pięknego czytania w języku angielskim, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Wszystkie osiągnięcia naszych uczniów znajdują się na stronie internetowej szkoły, poniżej zamieszczamy niektóre z etapów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Sukcesy artystyczne:

Grand Prix w Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Regionu dla Kacpra Juśkiewicza;

I, II, III miejsca w X Powiatowym Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej dla Patrycji Bibro, Antoniny Pańka, Kaliny Ziętek, Patrycji Tomaszewskiej, Natalii Zaborowskiej (uczniów przygotowali: Iwona Krzysztanowicz, Tomasz Thiede, Halina Andrzejewska, Kamilla Bolewicka);

I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu „Pavasario Fiesta” w Kownie dla zespołu AJKI pod kierunkiem Iwony Krzysztanowicz; I, II, III miejsca w konkursach wokalnych w Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Gdańsku, Włocławku,Wąbrzeźnie, Kutnie, Golubiu-Dobrzyniu dla zespołu AJKI i AJECZKI pod kierunkiem Iwony Krzysztanowicz; I miejsce w XXI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” dla Aurelii Tomaszewskiej i Patrycji Bibro pod kierunkiem Tomasza Thiede; III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czy jesteś eko?” dla Laury Drzewuckiej pod kierunkiem Wiesławy Głowackiej.

Sukcesy przedmiotowe:

II miejsce w XXI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Weroniki Boguś i Bartosza Szczerbickiego – opiekun Tomasz Thiede; II miejsce w Powiatowym Turnieju Ortograficznym dla Kaliny Ziętek – opiekun Kamilla Bolewicka; I miejsce w X Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „ Lubię Matematykę” dla Jana Klucińskiego i Filipa Matusiaka – opiekunowie Ewelina Wdowiak i Joanna Buska; III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym „ Z Oskarem Kolbergiem przez Polskę” dla Kaliny Ziętek – opiekun Kamilla Bolewicka; Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik” – nagroda główna dla Bartosza Szczerbickiego – opiekun Karolina Rogozińska; I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii dla Jana Kaloty – opiekun Agnieszka Karpowicz-Kalota; Międzyszkolny Konkurs Literacki „Granice Wyobraźni”- wyróżnienie dla Oskara Jagodzińskiego – opiekun Iwona Janiszewska; III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Jakuba Flaka, Emilii Kołtuńskiej, Mateusza Lewandowskiego, Amelii Sobieraj – opiekun Jarosław Michalak; Ogólnopolski Konkurs „Kangur Matematyczny” – liczne wyróżnienia oraz bardzo dobre wyniki dla uczniów klas I-III: Jakuba Cichockiego, Wita Ziętka, Zofii Izydorczyk, Franciszka Matusiaka, Jakuba Słomkowskiego, Zofii Dziurla, Zuzanny Linek – opiekunowie Wiesława Głowacka, Karolina Gajdzińska, Iwona Krzysztanowicz, Mirella Kułaczkowska, Krystyna Taranowska, Marta Turkiewicz.

Sukcesy sportowe

I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt dla Zuzanny Smykowskiej, Zofii Pietrzykowskiej, Julii Groncikowskiej, Barbary Lewandowskiej, Zofii Lewandowskiej, Hanny Przekwas, Małgorzaty Kołowrockiej, Mai Pieniak, Oliwii Chaberskiej – opiekun Aleksandra Dobrzańska; I miejsce w Ćwierćfinałach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej dla Leona Pańki, Dominika Stępińskiego, Adama Kornaszewskiego, Szymona Kisielewskiego, Jędrzeja Szaja, Mateusza Guźniczaka, Mateusza Podlasiewskiego, Jakuba Kraszewskiego, Igora Bonieckiego – opiekunowie Aleksandra Dobrzańska i Jarosław Michalak.

Rozwijamy systematycznie zainteresowania i pasje uczniów. W szkole działają zespoły wokalne AJKI, AJECZKI, Kpela nie do zdarcia, Canto Coro koło plastyczne, koło biblijno-artystyczne, koło polonistyczne, koło przyrodnicze, koło czytelnicze, koło matematyczne, zespół taneczny SOLINKI, liczne zajęcia sportowe – ogółem działają 23 koła zainteresowań, na które uczęszcza 218 uczniów!

Dbamy także o indywidualizować potrzeby dzieci, każde traktując z troską, dlatego otaczamy je pomocą psychologiczno-pedagogiczną za zgodą rodziców i opiekunów. W tym roku szkoła zapewniła dostępne formy pomocy dla 179 uczniów.

Szczególnie cenimy sobie współpracę z instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu, dbamy, aby nasi wychowankowie i rodzice angażowali się w sprawy naszej małej ojczyzny, byli świadomymi obywatelami. Nauczyciele (Aleksandra Dobrzańska, Marta Dobrzańska, Iwona Van Gielle Ruppe, Jarosław Michalak oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej) współorganizowali między innymi Turniej „Mali Mistrzowie Sportu”, w którym wzięło udział 250 uczniów klas I-III.

Również braliśmy udział w przygotowaniu Biegu Solnego, Biegu o Kryształ Soli, Turnieju Młode Talenty, Turnieju Mini Piłki Siatkowej, Turnieju Kinder+ Sport, Turnieju Piłka Nożna Łączy Pokolenia.

Organizowaliśmy imprezy dla mieszkańców miasta i kuracjuszy: Jasełka w Teatrze Letnim, koncert Dzieciak Potrafi oraz Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej w Miejskim Centru Kultury dzięki pomocy pani dyrektor Barbary Kawczyńskiej. Uroczystości przygotowali: Iwona Krzysztanowicz, Ewelina Centkowska, Tomasz Thiede, Joanna Braatz, Kamilla Bolewicka, Krystyna Taranowska, Mirella Kułaczkowska, Joanna Szyszka, Marta Dobrzańska, Paulina Czyżniewska, Anna Baranik.

Braliśmy udział w kolejnej akcji WOŚP oraz biliśmy rekord Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej „Ratujemy i uczymy ratować”, w którą szczególnie zaangażowali się Bożena Okulewicz, Kamilla Bolewicka, Krystyna Taranowska, Iwona Krzysztanowicz, Paulina Czyżniewska, Joanna Szyszka, Ewelina Stopczyk.

Podejmowaliśmy liczne akcje promujące zdrowy i ekologiczny tryb życia oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów, takie jak turnieje, konkursy, pokazy, karta rowerowa. Współorganizowaliśmy konkurs recytatorski dla dzieci z udziałem przedszkoli miejskich pt. „Piękna nasza Polska cała”, którego opiekunami były Wiesława Głowacka i Jolanta Rucińska.

Byliśmy inicjatorami Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania w Języku Angielskim we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ciechocinku, gdzie głównym pomysłodawcą była Agnieszka Karpowicz – Kalota.

Jak widać powyżej, mamy powody do dumy i zadowolenia z pracy naszych uczniów, ich zdolności, niesamowitej kreatywności inspirowanej pomysłowością nauczycieli, pomocą rodziców, opieką i świetną współpraca z władzami miasta oraz instytucjami. Wszystkim serdecznie dziękujemy i ponownie zapraszamy do współpracy.

Wakacje mijają bardzo szybko, ale wierzymy, że spotkamy się szczęśliwie już we wrześniu, aby dalej wspólnie tworzyć edukacyjną podróż w nowe rejony wiedzy.

Katarzyna Dzięgelewska, Kamilla Bolewicka