„Radujmy się dziedzictwem”. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Ciechocinku

W ciechocińskim Teatrze Letnim 9 września odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, które w zamierzeniu promować mają kulturalny dorobek regionów w całej Unii Europejskiej.

– Europejskie Dni Dziedzictwa w Ciechocinku to nie przypadek – mówił Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej i prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Przypomniał o obchodzonej w tym roku 185. rocznicy powstania warzelni soli, która zapoczątkowała rozwój miasta. – Ciechocinek najpierw był fabryką, dopiero później uzdrowiskiem – zaznaczył.

To właśnie warzelni, a właściwie całemu kompleksowi produkcji soli, na który składają się tężnie i warzelnia, poświęcił swój wykład dr Waldemar Affelt, zabytkoznawca i konserwator związany z Politechniką Gdańską. Wskazywał na unikatowość saliny, czyli fabryki soli i podkreślał, że to nie same tężnie są największym skarbem Ciechocinka, bo podobnych konstrukcji jest w Europie sporo. – Nie chodzi o tężnie. Chodzi o produkcję. Może to kilkaset ton rocznie, ale jest utrzymywana. To autentyczna, unikatowa i kompletna salina działająca od 1832 roku. Niech nas raduje to dziedzictwo – apelował.

– Staramy się promować markę Europejskich Dni Dziedzictwa i kultywować dziedzictwo naszego regionu – mówiła Ewa Krupa, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, które współorganizowało inaugurację. Jak podkreślała, w tym roku dniom dziedzictwa towarzyszy ponad 30 wydarzeń w całym województwie.

W trakcie inauguracji laureaci konkursu Dziedzictwo Wieków zostali uhonorowani medalami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. Rozdano również nagrody i wyróżnienia w XIII konkursie dla młodzieży „Zabytki naszego regionu” oraz III ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Całość uroczystości uświetnił koncert zespołu Dixe Team. Po wydarzeniu zebrani mieli okazję wziąć udział w wyciecze po Ciechocinku.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 roku Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 roku zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych.