Współpraca seniorów z Ciechocinka i Grudziądza

Na I Ciechocińskie Święto Seniora, które odbyło się 20 maja 2017 roku w parku Zdrojowym, przyjechała liczna grupa seniorów z Grudziądza zorganizowana przez Grudziądzką Radę Seniorów. Jednym z wykonawców w Muszli Koncertowej był zespół wokalny „Wesoła Wiara” z Klubu Seniora w Grudziądzu.

16 września odbył się po raz trzeci Grudziądzki Dzień Seniora. Jako Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku byłem jednym z zaproszonych gości.

Grudziądzcy seniorzy wspólnie z posłem Tomaszem Szymańskim, mieszkańcem Grudziądza, rozpoczęli swoje święto na nadwiślańskich błoniach w otoczeniu świetnie odrestaurowanych średniowiecznych zabytków, to jest spichrzów i Bramy Wodnej. Następnie liczna i barwna grupa seniorów, mieszkańców Grudziądza i gości, przeszła na Marinę, czyli nowy i piękny obiekt znajdujący się nad Wisłą, w którym są między innymi przystań wioślarska, pomieszczenia konferencyjne, hotelowe i gastronomiczne.

Po okolicznościowych przemówieniach wystąpiły grudziądzkie zespoły muzyczne i teatralne z Klubów Seniora oraz z Domu Dziennego Pobytu. Równolegle można było sobie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi oraz obejrzeć, a także kupić wyroby rękodzielnicze wykonane przez seniorów. Od przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Grudziądzu goście otrzymali Grudziądzki Poradnik dla Seniora oraz materiały reklamowe i promocyjne.

Z Lidią Chmielewską, przewodniczącą Grudziądzkiej Rady Seniorów, oraz z innymi seniorami rozmawiałem na tematy wspólne, dotyczące wszystkich seniorów. Wymieniliśmy się również doświadczeniami wynikającymi z różnych możliwości działania i ze specyfiki naszych miejsc zamieszkania czyli Grudziądza i Ciechocinka.

Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku będzie kontynuować współpracę z Grudziądzką Radą Seniorów. W oparciu o tę współpracę oraz kontakty z Radami Seniorów w innych miastach chcemy udoskonalać nasze formy działania dla dobra środowiska senioralnego w Ciechocinku.

Wiesław Strzyżewski