Setki książek do biblioteki szkolnej w „Jedynce”

W ramach tegorocznej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku trafiły 363 książki.

Wybór zakupionej literatury konsultowany był wcześniej z uczniami, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, nauczycielami oraz dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ciechocinku.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o współczesną literaturę przygodową i fantastyczną dla dzieci i młodzieży, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów i przyczyni się do rozwoju czytelnictwa.

Zakupione książki mają wartość ponad 5 tys. zł, z czego 4 tys. zostały pozyskane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Ciechocinek – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, natomiast kwota 1011,71 zł pochodzi z własnych środków finansowych szkoły.

Bożena Okulewicz