Irena Ponikowska z gwiazdą na Ciechocińskim Deptaku Sław

Prof. Irena Ponikowska, światowej sławy autorytet w dziedzinie balneologii, w niedzielę 1 października odsłoni swoją gwiazdę na Ciechocińskim Deptaku Sław.

Prof. Irena Ponikowska Od 1992 roku do chwili obecnej pracuje w Collegium Medicum w Bydgoszczy, pełniąc funkcję Kierownika Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej z siedzibą w Ciechocinku. Jest specjalistką w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, interny i diabetologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1970 roku w Warszawie, doktora habilitowanego w 1981 r. W 1999 roku uzyskała tytuł profesora nadany przez prezydenta RP. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 220 pozycji opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym: 10 książek, 19 monografii i skryptów oraz 19 rozdziałów w podręcznikach. Wypromowała 11 doktorów nauk medycznych.

Uroczystość odsłonięcia gwiazdy na Deptaku Sław odbędzie się w niedzielę 1 października o godz. 12. Godzinę wcześniej rozpocznie się spotkanie z laureatką w Teatrze Letnim.