PUC nawiązał współpracę ze śląskim sanatorium

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek będzie współpracowało z Instytutem Naukowo-Badawczym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.

Instytut Naukowo-Badawczy Sebastianeum Silesiacum działa przy Zespole Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Kamieniu Śląskim, który stosuje hydroterapię metodą Sebastiana Kneippa.

Podpisane porozumienie zakłada współdziałanie w realizacji działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wśród tematyki służącej zacieśnieniu współpracy wymieniane są m.in. zapewnienie możliwości profilaktyki i opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji, w tym w obiektach Uzdrowiska i Sebastianeum Silesiacum oraz upowszechnianie działań z zakresu promocji usług lecznictwa uzdrowiskowego.

Ks. dr Albert Glaeser, dyrektor Sebastianeum Silesiacum zapowiedział poszerzenie dostępnych zabiegów o te, które wykorzystują dobroczynne i zdrowotne działanie soli. Sól, szlam i ług leczniczy niebawem uzupełnią prawdopodobnie wachlarz zabiegów stosowanych obecnie w Kamieniu Śląskim, gdzie już można korzystać np. z kąpieli w solankach, czy też groty solnej.

Porozumienie podpisano podczas konferencji naukowej „Człowiek podmiotem integralnych terapii” zorganizowanej 26 października 2017 w Kamieniu Śląskim. Na konferencji prof. Irena Ponikowska wygłosiła referat poświęcony historii i przyszłości polskiej balneologii, Mariusz Krupa, wiceprezes PUC zaprezentował metody lecznice stosowane w Ciechocinku, a prof. ks. Zygfryd Glaeser, przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum, mówił o metodzie Kneippa.

Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Radę Nadzorczą Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Burmistrza Gogolina.

red./gogolin.pl