Sławomir Małecki z Leonardem. Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka rozdane

Sławomir Małecki, muzyk, pedagog, gitarzysta Zdrowej Wody otrzymał statuetkę Leonarda przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka. Podczas uroczystego zebrania wręczono także Medale im. Leonarda Lorentowicza.

Statuetkę i medale wręczono 8 listopada podczas corocznego walnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.

Medale im. Leonarda Lorentowicza powędrowały do Marka Grzelaka, Adama Maradasza, Andrzeja Rosińskiego, Tomasza Sikorskiego, a także dwóch instytucji: Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Komisji Zdrojowej.

Podczas spotkania uhonorowano także dr. Zdzisława Zielińskiego, który obchodził 96. urodziny, a Marian Gawinecki, prezes TPC, wręczył legitymacje nowym członkom. Zebrani obejrzeli też film dokumentalny Teresy Kudyby „Edward Stachura – z tego świata”.


Nagrodzeni przez Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

Sławomir Małecki

Muzyk, kompozytor, założyciel i lider zespołu Zdrowa Woda. Przez 25 lat nauczyciel muzyki i wychowawca w ciechocińskim gimnazjum (wcześniej Szkole Podstawowej nr 3). Rozwija muzyczne talenty dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia w Miejskim Centrum Kultury. Założyciel i kierujący zespołów dziecięcych Hitto, Hippo i Przyjaciółki, które koncertują i osiągają sukcesy podczas regionalnych, a także krajowych festiwali. Sławomir Małecki od wielu lat współpracuje z organizatorami festiwali piosenki osób niepełnosprawnych, z zespołem Zdrowa Woda i Jerzym Owsiakiem oraz Walterem Chełstowskim zainicjowali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sławomir Małecki wydał siedem płyt, jest dyrektorem Festiwalu Blues bez Barier w Ciechocinku. Za swą działalność artystyczną i społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Wojewody za Osiągnięcia Artystyczne, Medal Staszica, Medal im. Leonarda Lorentowicza, Nagrodę Starosty „Złota Muza”, był nominowany do Nagrody Fonograficznej „Fryderyk”.

Marek Grzelak

Brygadzista w ciechocińskiej warzelni soli, w której pracuje od 20 lat. Aktywnie uczestniczy w dorocznym Święcie Soli organizowanym przez TPC wspólnie z PUC i samorządem. Uczestniczy w powiększaniu ekspozycji muzealnej umieszczonej w warzelni i dba o jej eksponaty.

Adam Madarasz

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista fizjoterapii i balneoklimatologii. W latach 1972-1980 był zastępcą dyrektora Sanatorium „Budowlani”. Od 1975 roku zajmuje się działalnością naukowo-badawczą, prowadząc Ośrodek Naukowo-Badawczy Instytutu Reumatologicznego. Nadzorował sanatoria uzdrowiskowe budowlanych w Polsce, organizował szkolenia i sympozja dla lekarzy. W latach 1986 – 1992 pracował w Libii, prowadząc przychodnię rehabilitacyjną w Trypolisie. W 2000 r. powrócił do Ciechocinka, by objąć stanowisko dyrektora Kliniki Zdrowia i Urody „Villa Park”. Po dziesięciu latach wrócił do pracy jako lekarz najpierw w sanatorium „Chemik”, a następnie w ramach własnej praktyki. Jest członkiem TPC i wiceprzewodniczącym ciechocińskiego koła balneologii i medycyny fizykalnej.

Andrzej Rosiński

Od 40 lat jest zatrudniony w Zakładach Produkcji Zdrojowej na stanowisku elektryka. Już od pierwszej edycji aktywnie uczestniczy w organizacji Święta Soli, społecznie dba o sprawność techniczną elektrycznego i elektronicznego sprzętu podczas imprez organizowanych przez TPC i PUC. Jest aktywnym członkiem TPC.

Tomasz Sikorski

Jest nauczycielem wychowania fizycznego w ciechocińskim liceum i trenerem pływania w UKS „Kurort”. Sam był doskonałym pływakiem, zawodnikiem który w barwach CKS „Zdrój”, pod okiem niezapomnianego trenera Zdzisława Komosińskiego, zdobywał medale i mistrzowskie tytuły różnej rangi i na różnych szczeblach. Jako trener wychował wielu doskonałych pływaków, którzy, podobnie jak niegdyś on sam, zdobywają medale i mistrzowskie tytuły. Od 2007 roku bierze aktywny udział w organizowaniu Memoriału Pływackiego im. Zdzisława Komosińskiego.

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej

W 1992 roku została włączona w struktury Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W tym roku obchodzi 25 lat swojej działalności. Od powstania do września 2017 roku kierownikiem katedry była prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska, obecnie funkcję tę pełni dr n. med. Jacek Chojnowski. W latach 1992-2014 pracownicy katedry opublikowali 100 artykułów w czasopismach medycznych, wydali osiem książek. Całość dorobku to 232 pozycje wydane drukiem. Katedra prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe dla studentów i lekarzy, kształcąc jako pierwsza w Polsce lekarzy specjalistów z balneologii i medycyny fizykalnej.

Komisja Zdrojowa

Stowarzyszenie zrzesza szpitale, kliniki i sanatoria z Ciechocinka, Wieńca Zdroju i Inowrocławia, nawiązując do tradycji historycznej Komisji Uzdrowiskowej, powstałej w 1922 r. W tym roku obchodzi 15-lecie swej działalności. Prezesem stowarzyszenia jest Krzysztof Jarosz. Komisja zajmuje się promocją uzdrowiska i miasta oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. W ostatnim okresie Komisja może pochwalić się licznymi inicjatywami, m. in. na 180-lecie uzdrowiska zorganizowała Kongres Polskich Mediów.