Obchody Dnia Niepodległości. Msza, kwiaty i koncert

Msza święta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznościowy koncert złożyły się na ciechocińskie obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości.

Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka, przemawiając pod pomnikiem Romualda Traugutta przypominał, że wywalczenie niepodległości wymagało współpracy i dialogu. – Skoro w wielu miejscach potrafiliśmy się porozumieć, wykorzystajmy to doświadczenie. Rozszerzajmy płaszczyzny dyskusji, współpracy, wspólnego pozytywnego myślenia o przyszłości. Kłótnie zastępujmy dialogiem. Polska, nasz wspólny dom, bardzo dzisiaj tego potrzebuje – mówił. – Niech ten niebywały entuzjazm naszych przodków udziela nam się, inspirując do działania i budując dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich przecież zawieść – podkreślił.

Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej, nawiązał do słów Piotra Skargi. – Sedno patriotyzmu to w moim pojęciu jako Polaka, mieszkańca i radnego tego miasta, chwalebna, uczciwa, mądra i sprawiedliwa praca. W pojedynkę, a zwłaszcza w zespole. I ta zespołowa współpraca często sprawia nam największe trudności – zaznaczył. – Życzę nam wszystkim więcej otwarcia się na ludzi, którzy tworzą tkankę miejską Ciechocinka – dodał.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w ciechocińskim kościele pw. śww. Piotra i Pawła. W uroczystym przemarszu spod kościoła parafialnego pod pomnik Romualda Traugutta wzięli udział przedstawiciele ratusza, radni miejscy oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Pochodowi towarzyszyły poczty sztandarowe i orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Raciążka. Pod pomnikiem Traugutta złożono wieńce, zapalono także znicze na zbiorowej mogile żołnierzy ciechocińskich oddziałów Związku Strzeleckiego na cmentarzu parafialnym.

Uroczystości rocznicowe zwieńczył koncert „Najpiękniejsze piosenki o jesieni”, na który zaprosiło Miejskie Centrum Kultury. Przed licznie zgromadzoną w Teatrze Letnim publicznością wystąpili Artur Grudziński, Ludmiła Małecka, Tomasz Urban, Kasper Łbik i Mateusz Krawczyk.