Nowy herb Ciechocinka

Ciechocinek już oficjalnie ma nowy herb. Zgodny z zasadami heraldyki.

Prócz herbu radni zaakceptowali nowe projekty miejskiej flagi, sztandaru i pieczęci, a także łańcuchów burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej.

Projekty wykonał Lech Tadeusz Karczewski na podstawie kwerendy prof. Krzysztofa Mikulskiego.

Przyjęto także nowy wzór honorowego medalu Stanisława Staszica przyznawanego za szczególne zasługi dla Ciechocinka. Medal nadaje Rada Miejska na wniosek co najmniej pięciu radnych, burmistrza lub grupy co najmniej 100 pełnoletnich mieszkańców.