Stanisław Serafin patronem ronda na Zdrojowej

Rondo u zbiegu ulic Zdrojowej, Widok, Narutowicza i Przejazd ma nowego patrona, Stanisława Serafina.

Wniosek w tej sprawie złożył Andrzej Łozicki z Fundacji „Solankowa Dolina”, pasjonat lokalnej historii i autor monografii „Ciechocinek. Powrót do źródeł”. Uchwałę w sprawie nadania rondu imienia Stanisława Serafina radni przyjęli jednogłośnie.

Stanisław Serafin przed drugą wojną światową był nauczycielem w ciechocińskich szkołach, a także inicjatorem lokalnego ruchu skautowego. Pełnił funkcję Towarzystwa Dramatyczno-Śpiewaczego „Lira”, które wystawiło 16 sztuk teatralnych.

W grudniu 1935 roku radni wybrali go na stanowisko burmistrza Ciechocinka. W 1939 roku został zmobilizowany w stopniu podporucznika, jako dowódca plutonu piechoty wziął udział w bitwie nad Bzurą. Uniknął niewoli i powrócił do Ciechocinka, 5 października 1939 roku został aresztowany i wywieziony do obozu w Świeciu. Po zwolnieniu w grudniu 1939 roku otrzymał nakaz wysiedlenia w okolice Kielc. W kwietniu 1945 roku powrócił do Ciechocinka, gdzie ponownie objął posadę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1. Przez kilka kadencji był radnym, piastował też inne funkcje społeczne i publiczne, m.in. wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka czy przewodniczącego Związku Wałowego Niziny Ciechocińskiej. Zmarł 22 marca 1984 roku.