Stopień wodny w Siarzewie powstanie do 2025 roku. Jest porozumienie ministerstw

Przedstawiciele ministerstw środowiska, gospodarki morskiej i energii podpisali 1 grudnia porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Inwestycja ma być gotowa w 2025 roku.

Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, zwraca uwagę, że podstawowym celem nowej zapory jest zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, zbudowanego ponad 50 lat temu.

Ministerstwo Środowiska podkreśla też, że realizacja inwestycji w Siarzewie umożliwi zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych oraz umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania. Dodatkowo przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie skutkom suszy na Kujawach. Pozwoli ponadto na zapewnienie drogi wodnej żeglownej o znaczeniu międzynarodowym.

14 listopada 2017 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zarekomendował dalsze prace dotyczące budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – Stopnia Wodnego Siarzewo.

Stopień powstanie na 706-707 kilometrze Wisły w Siarzewie k. Nieszawy. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje obiekty związane z budową stopnia wodnego, m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownię wodną o mocy ok. 80 MW, śluzę żeglowną z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, urządzenia do spływu ryb w dół rzeki oraz boczne zapory ziemne, zbiornika wodnego oraz elementy towarzyszące.

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez resort środowiska, w latach 2017-2019, planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 roku rozpoczęcie prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na ponad 2,2 mld zł.

red./mos.gov.pl/portalsamorzadowy.pl