Biblioteka w Ciechocinku znów druga w regionie. Awans w rankingu „Rzeczpospolitej”

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku zajęła drugie miejsce w województwie w siódmej edycji rankingu bibliotek przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą”.

Ciechocińska książnica zajęła 49. pozycję w skali kraju (co oznacza awans z 55. miejsca w ubiegłym roku). W regionie najlepsza okazała się znów biblioteka w Barcinie, a w Polsce najlepszymi są książnice w Jarocinie (woj. wielkopolskie), Sianowie (zachodniopomorskie) i Świątkach (warmińsko-mazurskie).

Organizatorzy wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu) i uzyskali ponad 650 odpowiedzi.

W rankingu oceniano m.in. powierzchnię biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznawano także punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.

Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów – szeroko rozumianej kultury.