Uczniowie „Jedynki” chronią owady

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku realizują projekt „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, który ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnej.

Przez realizację tego projektu uczniowie popularyzują wiedzę na temat różnorodności biologicznej owadów zapylających w naszym mieście, zwracają uwagę na zasady ich ochrony i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę.

Uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające znaczenie owadów zapylających i sposoby ich ochrony. Kolejnym krokiem było podjęcie akcji promocyjnej. Autorskie postery i ulotki uczniowie rozmieścili w Urzędzie Miasta, Bibliotece Miejskiej, Miejskim Centrum Kultury, punkcie Informacji Turystycznej oraz w Klinice Uzdrowiskowej ,,Pod Tężniami’’. Autorzy projektu liczą na to, że przekaz trafi do jak największej liczby odbiorców, a tym samym uczyni Ciechocinek miastem przyjaznym dla bioróżnorodności owadów zapylających.

Patrycja Kręplewska