Ciechocinek „Samorządowym Liderem Edukacji”

Ciechocinek został laureatem VII Ogólnopolskiego konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji 2017”.

Konkurs od 2011 roku organizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z Sosnowca. Certyfikat ma wyróżniać i promować samorządy, które są ogólnopolskimi liderami w dziedzinie polityki edukacyjnej oraz wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań oświatowych.

Zwycięzców konkursu wskazuje kapituła, w której zasiadają wybitni naukowcy, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W przypadku Ciechocinka kapituła wyróżniła m.in. dbałość o rozwój szkolnictwa, wspieranie twórczości kulturalnej dzieci i młodzieży oraz innowacje i projekty edukacyjne adresowane do młodzieży czy nauczycieli. Zwrócono także uwagę na znaczące osiągnięcia dydaktyczne, organizatorskie, kulturalne i sportowe ciechocińskich szkół.

Wyróżnienie przyznano na podstawie ankiety certyfikacyjnej opracowanej przez Paulinę Starzyńską, inspektor ds. oświaty i wychowania. Kapituła zwracała uwagę na najważniejsze oświatowe osiągnięcia samorządu i dobre praktyki oświatowe, które wyróżniają gminę na tle innych samorządów. Oceniano także działania na rzecz systematycznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz poziomu kształcenia w szkołach prowadzonych przez gminę (szkoły podstawowe i gimnazja). Ponadto brano pod uwagę integrację środowiska szkolnego oraz zapewnienie uczniom możliwości rozwoju talentów i zainteresowań a także uczestnictwa w życiu publicznym szkoły.

Program Samorządowy Lider Edukacji to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs Teraz Polska, czy Polska Nagroda Jakości.

Certyfikat przyznano na okres od grudnia 2017 roku do listopada 2018 roku.