Masz dach z azbestem? Złóż wniosek o dotację

Do 9 lutego można zgłaszać wnioski o dofinansowanie wymiany azbestowych pokryć dachowych.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70 proc. inwestycji, pozostałą kwotę pokryje gmina Ciechocinek z własnych środków.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, o ile prace zostaną wykonane w 2018 roku. Nie otrzymamy dotacji na kupno i montaż nowego pokrycia.

Stosowny wniosek, który dostępny jest na stronach Urzędu Miasta [kliknij tutaj, aby go pobrać], złożyć należy do 9 lutego w Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika (pokój nr 16).

Zgodnie z unijnymi przepisami materiały zawierające szkodliwy azbest powinny zniknąć z dachów w Polsce do 2032 roku. Szacuje się, że w całym kraju jest go jeszcze nawet 14 mln ton. W Ciechocinku podczas inwentaryzacji w 2013 roku stwierdzono 299 obiektów pokrytych eternitem (co dało nieco ponad 800 ton wyrobów azbestowych), w 2017 roku obiektów tych było ok. 190.

Wdychanie zawieszonych w powietrzu azbestowych włókien w długim okresie może prowadzić do nowotworów. Utylizację wyrobów zawierających ten materiał należy powierzyć wyspecjalizowanym w tym firmom.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.