Wystawa o budowniczym nowoczesnego Ciechocinka

W holu zabytkowych Łazienek nr 4 (obecnie Szpital Uzdrowiskowy nr 1) 16 grudnia odbył się wernisaż wystawy „Julian Adam Majewski (1826-1920) i jego dzieło”.

Jej bohater sprawował przez 40 lat funkcję inżyniera gubernialnego guberni warszawskiej. Położył duże zasługi dla rozwoju Ciechocinka. Przez wiele lat wchodził w skład Komitetu Zarządzającego Zakładem Wód Mineralnych w Ciechocinku zwanego Komitetem Głównym, którego zadaniem było m.in. opracowywanie planów i projektów rozwoju Ciechocinka czy budowa kolejnych obiektów w uzdrowisku.

Jego dzieła to: osuszanie uzdrowiska, opracowanie planu wału ochronnego (1872), który miał zabezpieczyć Ciechocinek przed wylewami Wisły, niszczącymi uzdrowisko. W 1894 roku Julian Adam Majewski zaprojektował też wodociąg dla Ciechocinka i kierował jego budową. Woda była doprowadzana grawitacyjne żelaznymi rurami z miejscowości Kuczek. Budowa wodociągu w znacznym stopniu poprawiła warunki sanitarne. W 1896 r. na wystawie higienicznej w Warszawie inż. Majewski został wyróżniony złotym medalem za swój projekt. Dodać należy, że w końcu XIX wieku wybudowano w Królestwie Kongresowym zaledwie kilka sieci wodociągowych. Wieś, jaką był wówczas Ciechocinek, była więc niezwykle nowoczesna. Inżynier Julian Adam Majewski przyczynił się również do budowy nowoczesnej bazy zabiegowej w Ciechocinku. Zaprojektował błotne Łazienki nr 3 i solankowe Łazienki nr 4. Dzięki niemu w Ciechocinku pojawiło się światło elektryczne na ulicach i w parku oraz w różnych obiektach: teatrze, Łazienkach i czytelni.

Na wernisaż przybyli goście z Warszawy: członkowie Polskiego Towarzystwa Archiwalnego oraz Towarzystwa Rapperswilskiego, mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze. Imprezę uświetnił występ Matyldy Pietrzykowskiej.

Wystawa została przygotowana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorami byli Polskie Towarzystwo Archiwalne i Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek. Scenariusz opracowały Joanna Arvaniti, Izabela Gass, Katarzyna Słojkowska i Aldona Nocna.

Wystawa składa się z plansz opracowanych na podstawie dokumentów po Julianie Majewskim w Archiwum PAN, Narodowego Archiwum Cyfrowego i zbiorów prywatnych Aldony Nocnej. Planowane jest jej przeniesienie do innych miejsc w Ciechocinku.