Obserwatorzy przyrody z „Jedynki” nagrodzeni

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zajęli trzecie miejsce w konkursie „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”.

Ciechocińscy uczniowie startowali w kategorii wiekowej 7-11 lat, wygrywając voucher w wysokości 750 zł na uzgodniony z organizatorami cel. Pierwsze miejsce w kategorii zdobyła Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków, drugie natomiast Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi.

Konkurs Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym był elektroniczny test wiedzy na portalu konkursu. W drugim etapie dziewięć najlepszych zespołów przygotowało kampanię informacyjną dotyczącą ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim, skierowaną do społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Uczniowie „Jedynki” przygotowali plakaty przedstawiające znaczenie owadów zapylających i sposoby ich ochrony. Autorskie postery i ulotki uczniowie rozmieścili w Urzędzie Miasta, Bibliotece Miejskiej, Miejskim Centrum Kultury, punkcie Informacji Turystycznej oraz w Klinice Uzdrowiskowej ,,Pod Tężniami’’.

Koordynatorem konkursu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ. Konkurs zrealizowano w ramach Partnerstwa na Rzecz Realizacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA.