Maszt znów w sądzie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił postanowienie SKO z września, które odmówiło wszczęcia postępowania ws. skargi na budowę masztu na hali targowej w Ciechocinku.

Kontrowersyjny maszt z nadajnikiem sieci Play w kwietniu stanął na budynku hali targowej przy ulicy Piekarskiej. Budowa miała status inwestycji celu publicznego i to właśnie decyzja o nadaniu tego statusu była analizowana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Skargę złożył Jarosław Jucewicz, mieszkaniec leżącego nieopodal bloku, jednak jego wniosek SKO oddaliło we wrześniu, wskazując że wnioskodawca nie jest stroną postępowania w sprawie masztu. Na rozprawie 6 lutego WSA uchylił tę decyzję SKO.

– Ten maszt na pewno będzie ściągnięty – zapowiada Jucewicz, podkreślając że podobne sprawy toczyły się w wielu miejscach w kraju i kończyły się rozbiórką konstrukcji.

W grudniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że decyzja burmistrza w sprawie inwestycji celu publicznego związanej z budową masztu została wydana z naruszeniem prawa. Nie mogła ona jednak zostać unieważniona, ponieważ od jej podjęcia minął rok.