Dofinansowanie żłobka lub opiekunki dla dziecka z Unii. Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie dopłat do żłobków, klubów dziecięcych lub wynagrodzenia opiekunki do dzieci.

Na spotkaniu przedstawione zostaną dostępne możliwości wsparcia osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonym z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającym na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Wsparcie może przyjąć formę:

  • dopłaty do żłobka wysokości max. 800 zł na dziecko miesięcznie (koszt może obejmować wpisowe, koszt pobytu i koszt wyżywienia, przy czym wpisowe jest finansowane dla jednego uczestnika tylko raz);
  • dopłat do klubu dziecięcego wysokości max. 600 zł na dziecko miesięcznie (koszt może obejmować wpisowe, koszt pobytu i koszt wyżywienia, przy czym wpisowe jest finansowane dla jednego uczestnika tylko raz);
  • dopłat do wynagrodzenia dla niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie do 800 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

Udzielaniem wsparcia będą się zajmowały wybrane podmioty, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów – oferta podmiotów zostanie przedstawiona na spotkaniu.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy i ojców dzieci do lat 3, którzy obecnie nie pracują (są zarejestrowani lub nie w urzędzie pracy) bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a którzy w najbliższym czasie planują powrót do pracy.
Spotkanie odbędzie się 21 marca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskiem ul. Słowackiego 8 , sala 121, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Bardzo prosimy, aby osoby zainteresowane zgłosiły swój udział w szkoleniu za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj albo telefonicznie pod numerem 54 235 67 21 lub 797 304 126. Rekrutacja trwa do 20 marca 2018 r.
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.