Marszałek czeka na nominacje do nagrody

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia na poziomie wojewódzkim, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

– Nasze doroczne wyróżnienia przyznajemy najlepszym z najlepszych. Osobom, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i codzienną pracą służą rozwojowi naszego regionu w różnych obszarach. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie, przedsięwzięcia warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Do Nagrody Marszałka mogą być zgłaszane osoby lub zespoły osób, jednostki, autorzy wybitnych osiągnięć w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa.

Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, fizyczne, organizacje i instytucje gospodarcze i samorządy lokalne. Na zgłoszenia Urząd Marszałkowski czeka do 6 kwietnia. Gala jak zwykle w czerwcu, podczas obchodów Święta Województwa.

Zasady składania wniosków oraz formularze znajdziesz na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl.