Dofinansowanie do wymiany pieców centralnego ogrzewania. Złóż wniosek do 2 maja

Do 2 maja można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania. Na kupno lub instalację nowoczesnych pieców gazowych, olejowych czy elektrycznych można otrzymać do 4 tys. zł.

Dotacja obejmuje wymianę pieców opalanych węglem lub koksem na kotły gazowe, olejowe, elektryczne lub kotły na paliwa stałe spełniające określone normy (klasa V i efektywność energetyczna A), a także przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kwota dofinansowania to maksymalnie 4 tys. zł, ogółem w tym roku na wymianę pieców przeznaczono 60 tys. zł, z czego połowę pokrywa budżet gminy, a połowę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja udzielana jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, demontaż starego pieca, a także zakup i montaż nowego można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy ws. dotacji z Urzędem Miejskim. Wypłata dotacji nastąpi po protokolarnym odbiorze z oględzinami dokonanymi przez powołaną komisję i przyjęciu rozliczenia kosztów przez Urząd Miejski.

Premiowane będą wnioski dotyczące montażu ogrzewania gazowego, a także te złożone mieszkańców strefy uzdrowiskowej A i B. Dotacje nie obejmują domków letniskowych i budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą.

Realizacja wniosków o dofinansowanie jest uzależniona od pozyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek (decyduje data wpływu). Termin składania wniosków został wydłużony do 2 maja. W poniedziałek 30 kwietnia Urząd Miejski będzie nieczynny.

Pełen regulamin programu, wzór wniosku wraz z załącznikami i ogłoszenie o programie znajdziesz na stronach BIP >>>