Otwarty Konkurs Malarski dla dzieci i młodzieży szkolnej „Nasza Niepodległość”

Miejskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Otwartym Konkursie Malarskim dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Nasza Niepodległość” Pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinek.

Celem konkursu jest kultywowanie i rozbudzenie postaw patriotycznych, użycie technik malarskich jako środka obrazowania, poznawania i utrwalania wiedzy o historii naszego kraju.

Temat: obraz malarski o historii Niepodległej Polski.

Techniki: dowolne techniki malarskie na podłożu papierowym, format prac 50x70cm.

Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach:

A) klasy I-III,

B) klasy IV-VI,

C) klasy VII i Gimnazja,

D) Liceum Ogólnokształcące.

Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy i wyróżnienia dla autorów prac zakwalifikowanych do wystawy po konkursowej. Konkurs ma charakter indywidualny.

Autorzy dostarczą do biura MCK ul. Żelazna 5 po jednej pracy malarskiej (wyklucza się prace zbiorowe) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, kategorią (podać klasę i adres szkoły) oraz telefonem kontaktowym wszystkie dostarczone prace pozostają w dyspozycji organizatora i kolekcji obrazów MCK. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnej prezentacji prac w środkach masowego przekazu. Autorzy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę realizacji i reklamy konkursu przez organizatora.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa nagrodzonych prac planowana jest na czerwiec 2018. Autorzy nagrodzonych prac zostaną telefonicznie poinformowani o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród.

Biuro konkursu: Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, ul. Żelazna 5, 87-720 Ciechocinek, tel. 54 234 18 94.