Zygmunt Wiatrowski i Zdzisław Zieliński honorowymi obywatelami Ciechocinka

Prof. Zygmunt Wiatrowski i dr Zdzisław Zieliński podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej oficjalnie zostali włączeni w poczet honorowych obywateli Ciechocinka.

– Jesteście panowie osobami o niekwestionowanych autorytetach, życzliwymi i prawymi – mówił do laureatów burmistrz Leszek Dzierżewicz podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 9 kwietnia. – Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie osobistości spotykamy w Ciechocinku – dodał Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej.

Burmistrz odczytał laudację poświęconą obu laureatom. Wskazywał na ogromny dorobek naukowy prof. Wiatrowskiego. – Jednak na największe podkreślenie zasługuje lokalny patriotyzm pana profesora, który żywo interesuje się społecznym życiem Ciechocinka, jego historią i kulturą – dodał.

Mówił także o zawodowej i społecznej aktywności dr. Zielińskiego. – To „dobry lekarz”, uczciwy, solidny, koleżeński, obowiązkowy i zdyscyplinowany. Takie przymiotniki powtarzają się w kolejnych miejscach pracy. Wśród pacjentów cieszył się bardzo dobrą opinią, zawsze uczynny, bezinteresowny, dbały, troskliwy, odznaczał się społecznym podejściem w udzielaniu pomocy lekarskiej. Jest wzorem dla kolegów lekarzy jako doskonały fachowiec, a jako mieszkaniec, zaangażowany jest w życie lokalnego środowiska medycznego i pozamedycznego – wskazywał burmistrz.

– Nadany tytuł nie tylko sprzyja naszemu rozwojowi obywatelskiemu, ale i nakłada powinność dalszego działania w Ciechocinku – podkreślił prof. Wiatrowski. – Kocham życie, ludzi i Ciechocinek – cieszył się dr Zieliński.

Uchwałę w sprawie przyznania tytułów honorowego obywatela Ciechocinka Rada Miejska podjęła podczas sesji 26 marca na podstawie rekomendacji kapituły tego wyróżnienia.


Zygmunt Wiatrowski

Pedagog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Kujawskiej Szkole Wyższej (dawnej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku). Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku, tytuł profesora otrzymał w 1988 roku.

Mieszkańcem Ciechocinka jest od niemal 20 lat, jednak z kujawsko-pomorskiem związany jest znacznie dłużej, bo od lat 60-tych, zawsze pełniąc funkcje związane z oświatą (wizytator Okręgu Bydgoskiego, wykładowca i pełniący wiele funkcji kierowniczych).

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Komisji UNESCO ds. Zawodowo-Technicznych UNEVOC i Studiów Naukowych. Aktywnie udziela się w Towarzystwie Przyjaciół Ciechocinka, Włocławskim Towarzystwie Naukowym, ciechocińskiej parafii i ruchu ekumenicznym, a także w społeczności seniorów (Uniwersytet dla Aktywnych, Klub Seniora, Miejska Rada Seniorów).

Zaangażowany filatelista, współorganizator konferencji Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku.


Zdzisław Zieliński

Swoją pracę w Ciechocinku rozpoczął w 1951 r., po ukończeniu studiów medycznych. Spędził tu całe życie osobiste i zawodowe. Był lekarzem Izby Chorych, ordynatorem Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, dyrektorem sanatorium im. Janka Krasickiego, ordynatorem Oddziału Reumatologii i dyrektorem Domu Zdrojowego, a także współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym Oddziału Towarzystwa Balneologicznego. Organizował i brał udział w wielu konferencjach naukowych. Wykształcił wielu specjalistów z zakresu reumatologii.

Aktywnie działa, po dzień dzisiejszy, w Towarzystwie Przyjaciół Ciechocinka, którego przez cztery lata był prezesem, a obecnie jest jego Honorowym Prezesem.