Witaj, majowa jutrzenko! Ciechocinek obchodził święto 3 maja

Msza święta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznościowy koncert złożyły się na ciechocińskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

– Choć Konstytucja 3 maja nie ocaliła państwa, ocaliła ducha narodu. Dała lekcję nowoczesnego patriotyzmu i była punktem odniesienia dla przyszłych pokoleń – mówił pod pomnikiem Romualda Traugutta burmistrz Leszek Dzierżewicz. – Pamiętajmy, że nie słowami, ale solidarnym działaniem najlepiej służymy ojczyźnie – przypomniał.

Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej, reprezentował Ciechocinek podczas przygotowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę obchodów Święta Trzeciego Maja na placu Zamkowym w Warszawie. List od przewodniczącego odczytała Aldona Nocna, wiceprzewodnicząca rady. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja powinna być nakazem sumienia, zobowiązaniem do naprawiania ojczyzny nie dla siebie, ale dla nas wszystkich – podkreślał w swoim przesłaniu Zajączkowski.

Aldona Nocna przypomniała skomplikowaną historię majowego święta, które przez lata wykreślone było z kalendarza. – Zacytuję więc długo zakazane słowa: witaj, majowa jutrzenko! – podkreśliła, nawiązując do pieśni na kanwie wiersza Rajnolda Suchodolskiego.

W uroczystym przemarszu spod kościoła parafialnego pod pomnik Romualda Traugutta wzięli udział przedstawiciele ratusza, radni miejscy oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Pochodowi towarzyszyły poczty sztandarowe i orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Raciążka.

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja zwieńczył przygotowany przez Miejskie Centrum Kultury koncert. W parku Zdrojowym zagrał zespół Trzy Korony.