Budżet obywatelski w Ciechocinku. Projekty można składać do końca maja

Do końca maja można zgłaszać projekty do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na proponowane przez mieszkańców inwestycje zarezerwowano 300 tys. zł.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Ciechocinka, którzy ukończyli 16 lat (każdy może zgłosić tylko jeden). Pomysł musi poprzeć 20 innych mieszkańców.

Czego mogą dotyczyć propozycje inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego? Wszystkiego, co przyczyni się do rozwoju Ciechocinka: budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury, działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców, wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym, inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia lub poprawy estetyki miasta.

W poprzednich latach w ramach budżetu obywatelskiego zaproponowano m.in. budowę miejskiej plaży nad Wisłą, zakup defibrylatorów, modernizację ulicy Solnej czy budowę placu zabaw.

Projekt należy składać za pomocą formularza, który dostępny będzie na stronie internetowej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w Biurze Kultury Sportu i Promocji Miasta, a także szkołach, przedszkolach i innych jednostkach samorządowych (MOPS, OSiR etc.).

Wypełniony formularz wraz z podpisami poparcia należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Budżet obywatelski – … rok” lub mailowo przesyłając skan formularza z podpisami na adres budzetobywatelski@ciechocinek.pl lub przez aplikację internetową dostępną na stronie budzetobywatelski.ciechocinek.pl.

Harmonogram budżetu obywatelskiego w Ciechocinku w 2018 roku:

do 31 maja – zgłaszanie projektów

do 10 czerwca – weryfikacja zgłoszonych projektów

11 czerwca – 30 czerwca – głosowanie

10 lipca – ogłoszenie wyników