Zygmunt Wiatrowski z gwiazdą na Deptaku Sław

Prof. Zygmunt Wiatrowski, pedagog i działacz społeczny, 26 maja odsłonił swoją gwiazdę na Ciechocińskim Deptaku Sław.

– Z Ciechocinkiem jestem związany od dwudziestu lat, ale pragnienie stałego związku narastało od lat 60. – mówił prof. Wiatrowski po odsłonięciu gwiazdy.

Burmistrz Leszek Dzierżewicz wskazywał na liczne pola aktywności profesora, od naukowego, przez filatelistyczne, po działalność społeczną w ciechocińskiej parafii i organizacjach pozarządowych. – Na najwyższe podkreślenie zasługuje lokalny patriotyzm profesora, który żywo interesuje się życiem społecznym i kulturalnym. Pragnę złożyć podziękowania za trud i pracę na rzecz społeczności lokalnej za serce, za czynienie dobra nie dla chwały, ale dla zasady – mówił burmistrz.

Odsłonięcie gwiazdy poprzedziły aż trzy laudacje. Prof. Stanisław Kunikowski, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej, mówił o naukowych osiągnięciach prof. Wiatrowskiego, prof. Ludwik Malendowicz, honorowy prezes Polskiego Związku Filatelistów, wskazywał na wkład laureata w polską, i nie tylko, filatelistykę. Grażyna Ochocińska, prezes Uniwersytetu dla Aktywnych, mówiła zaś o społecznej aktywności laureata. – Profesor jest siłą napędową Uniwersytetu dla Aktywnych od początku jego istnienia. Naszą gwiazdą był pan i jest na zawsze – podkreślała.

Poseł Joanna Borowiak odczytała list gratulacyjny od Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Sama przypomniała też o swojej współpracy naukowej z profesorem Wiatrowskim.

Goście zwracali uwagę na intelektualną żywiołowość profesora, który w tym roku obchodził 90. urodziny. – Rozmowy, które odbywamy z dr. Kubiakiem i prof. Wiatrowskim, to prawdziwa uczta duchowa – mówił prof. Kunikowski. – Spotykając ciebie poznałem mądrość najwyższego rzędu – mówił ks. Grzegorz Karolak, proboszcz ciechocińskiej parafii. – Uosabiasz cząstkę mądrości samego Boga – dodał.

Uroczystość zwieńczył koncert chóru Quarta z Zagórowa, rodzinnej miejscowości profesora.


Zygmunt Wiatrowski

Pedagog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Kujawskiej Szkole Wyższej (dawnej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku). Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku, tytuł profesora otrzymał w 1988 roku.

Mieszkańcem Ciechocinka jest od niemal 20 lat, jednak z kujawsko-pomorskiem związany jest znacznie dłużej, bo od lat 60-tych, zawsze pełniąc funkcje związane z oświatą (wizytator Okręgu Bydgoskiego, wykładowca i pełniący wiele funkcji kierowniczych).

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Komisji UNESCO ds. Zawodowo-Technicznych UNEVOC i Studiów Naukowych. Aktywnie udziela się w Towarzystwie Przyjaciół Ciechocinka, Włocławskim Towarzystwie Naukowym, ciechocińskiej parafii i ruchu ekumenicznym, a także w społeczności seniorów (Uniwersytet dla Aktywnych, Klub Seniora, Miejska Rada Seniorów).

Zaangażowany filatelista, współorganizator konferencji Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku.