Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim 2018. Potrwa do końca czerwca

Do końca czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Możemy wybierać spośród sześciu propozycji.

Głosowanie rozpoczęło się 11 czerwca i potrwa do końca miesiąca. O realizację w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, na który zarezerwowano 300 tys. zł, ubiega się sześć projektów.

Jak głosować?

Udział w głosowaniu można wziąć na trzy sposoby.

  • Elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji na stronie www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl lub przesyłając wypełnioną i zeskanowaną kartę do głosowania na adres budzetobywatelski@ciechocinek.pl.
  • Osobiście, składając wypełnioną kartę do głosowania w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
  • Listownie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Ciechocinku z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – 2018 rok”.

Wzór karty do głosowania znajdziesz na stronie www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, który na dzień głosowania ukończył 16 rok życia. Każdy może zagłosować tylko na jeden projekt.

Lista projektów w budżecie obywatelskim 2018

1. Indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców

Koszt zadania po weryfikacji: 29 tys. zł

Projekt polega na zakupie rejestratora indywidualnego ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Projekt umożliwi mieszkańcowi Ciechocinka wypożyczenie ekspozymetru rejestrującego indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) skorelowaną z lokalizacją GPS. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wykonuje pomiary 20 najczęściej używanych systemów. Na podstawie zebranych wyników badań, pomiar dokonany przez mieszkańca może zostać uznany za podstawę dalszych działań dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.


2. SMART Bike Ciechocinek

Koszt zadania po weryfikacji: 50 tys. zł

Projekt zakłada uruchomienie sześciu stacji do samodzielnej naprawy rowerów zlokalizowanych w pobliżu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, w okolicy tras rowerowych, tj. Park Linowy, Plaża Miejska, Siłownia przy ul. Tężniowej, Kemping, Korty tenisowe w Parku. Każda stacja wyposażona jest w zabezpieczony komplet narzędzi, pompkę nożną/ręczną, uchwyt do zawieszenia roweru, ławeczkę, oświetlenie solarne na wieczór oraz 4 dodatkowe sztuki stojaków rowerowych. Każda stacja pozwala również na doładowanie w trasie telefonów komórkowych.


3. Opracowanie projektu budowy Letniego Basenu Miejskiego

Koszt zadania po weryfikacji: 100 tys. zł

Mieszkańcy są zawiedzeni brakiem w Ciechocinku basenu. Znakomitą szansą dla miasta może być budowa Letniego Basenu Miejskiego. Coraz więcej miast posiada takie obiekty. Kwota, która została oszacowana w kosztorysie, ma być przeznaczona na opracowanie projektu w/w atrakcji.

Następnym krokiem po opracowaniu projektu powinno być zabezpieczenie pieniędzy w budżecie miasta na dany rok na budowę LBM. Projekt to pierwszy krok do wykonania tej ważnej inwestycji.

Basen składać ma się z dużego basenu dla dorosłych wraz ze zjeżdżalnią krętą czy innymi atrakcjami w postaci m.in. biczów wodnych czy rwącej rzeczki z infrastrukturą towarzyszącą (toalety, przebieralnie itp.). Ponadto powinna znajdować się możliwość wypożyczenia leżaków, parasoli. Możliwa mała gastronomia.


4. Street Workout / Parkur Park

Koszt zadania po weryfikacji: 150 tys. zł

W obecnych czasach każde miasto posiada Street Workout / Parkur Park, na którym można trenować kilkanaście sportów takich jak: Street Workout, Parkour Park, Crossfit, Gimnastyka, Pole Dance i wiele innych, a ćwiczenia na świeżym powietrzu to jedna z najlepszych form rekreacji. W jednym momencie z w/w Parku może korzystać 26 osób w każdym wieku. Może to być miejscem spotkań całych rodzin i znajomych, którzy będą chcieli poprawić swoją sprawność fizyczną. Najlepszym miejscem na w/w inwestycję będzie któryś z Ciechocińskich parków.


5. Budowa drogi na odcinku 100 m, ul. Topolowa, Ciechocinek

Koszt zadania po weryfikacji: 250 tys. zł

Utwardzenie drogi nawierzchnią bitumiczną lub z kostki brukowej na odcinku 100 metrów, wraz z opracowaniem projektu, budową kanalizacji i oświetlenia na ulicy Topolowej w Ciechocinku. Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców bloku przy Alei 700-lecia 1D. W czasie opadów deszczu, wjazd na posesję jest niemożliwy. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd, nawet z bardzo małą prędkością.


6. Modernizacja drogi dojazdowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Koszt zadania po weryfikacji: 65 tys. zł

Poszerzenie drogi wjazdowej na odcinku 30m celem stworzenia możliwości obustronnego ruchu pojazdów wraz z położeniem kostki brukowej, adaptacją bramy wjazdowej i rewitalizacją przyległych terenów zielonych – zasadzenie nowych krzewów i zamontowanie ławek. Przebudowa drogi umożliwiłaby bezpieczne wysiadanie dzieci na terenie boiska, które jest wykorzystywane na parking dla podwożących dzieci samochodów. Obecnie przy ulicy Wojska Polskiego od strony szkoły brak jest jakichkolwiek miejsc parkingowych. Podczas wjazdu i wyjazdu rodziców z boiska szkolnego bardzo często dochodzi do zablokowania istniejącej drogi. Rewitalizacja terenów zielonych znacznie wpłynęłaby na estetykę terenów przyszkolnych wokół boiska.