Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów

Burmistrz Ciechocinka ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku.

1. Miejska Rada Seniorów liczy 15 członków.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które:
1) w dniu wyborów zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek,
2) zostaną zgłoszone przez jeden z podmiotów, o których mowa w ust. 3 ogłoszenia.

3. Kandydatów do Rady (w dowolnej liczbie) mogą zgłaszać:
1) grupy 30 osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek,
2) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, które w swoich statutach lub innych dokumentach posiadają zapisy, iż działają na rzecz osób starszych,
3) Stowarzyszenie Uniwersytet dla Aktywnych z siedzibą w Ciechocinku.

4. Wzory dokumentów do zgłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ciechocinek.pl w zakładce „Wybory” oraz w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, pokój nr 12.

5. Dokumenty należy złożyć w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub przesłać na adres Urzędu w terminie do 26 września 2018 r.