Konstanty Leon Wolicki patronem fabryki soli

Ciechocińska Fabryka Soli ma nowego patrona. Został nim Konstanty Leon Wolicki, który w XIX wieku zainicjował budowę warzelni soli i tężni w Ciechocinku.

– To właśnie Wolicki był motorem napędowym powstania uzdrowiska w Ciechocinku – mówi Marcin Zajączkowski, prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. i przewodniczący Rady Miejskiej. – Aldona Nocna zaczęła słusznie o Wolickim przypominać, a kiedy przewertowaliśmy dokumenty, stwierdziliśmy, że historię Ciechocinka trzeba nieco naprostować – dodaje.

Uroczystość nadania imienia Ciechocińskiej Fabryce Soli odbyła się 30 września. Pamiątkową tablicę odsłonili Sławomir Kopyść z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ks. Grzegorz Karolak, proboszcz ciechocińskiej parafii, Marcin Zajączkowski i Aldona Nocna, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

Ciechocińska Fabryka Soli obejmuje źródła, tężnie i warzelnię soli, które wraz z parkami Zdrojowym i Tężniowym zostały wpisane na listę Pomników Historii.

Konstanty Leon Wolicki uważany za pierwszego polskiego szlachcica-przemysłowca, był również mineralogiem, ziemianinem oraz przedstawicielem władz powstania listopadowego w Paryżu i Stambule. To właśnie staraniem Wolickiego w Ciechocinku powstała fabryka soli, której produkcja zaspokoiła całe zapotrzebowanie na sól w Królestwie Polskim.

W 1823 roku Wolicki prowadził w Ciechocinku badania jakości wód solankowych, po czym kupił tu ziemię wraz ze źródłami solanki. Po dwóch latach Wolicki przekazał te dobra skarbowi Królestwa Polskiego i zobowiązał się do budowy fabryki soli finansowanej przez skarb państwa. W latach 1824-1827 stanęły dwie pierwsze tężnie (trzecią dobudowano w 1859 roku). Rozruchowi zakładu produkcyjnego w 1829 roku przeszkodził wybuch powstania listopadowego, fabryka ruszyła ostatecznie trzy lata później. Wolicki zaangażował się w pomoc powstaniu, po jego upadku został pozbawiony praw publicznych i majątku. Zmarł w 1861 roku w przytułku w Wiedniu.