Seniorzy przetarli szlak. Pierwsza kadencja Miejskiej Rady Seniorów dobiegła końca

Ostatnim posiedzeniem 8 października swą pierwszą kadencję zakończyła Miejska Rada Seniorów. – Przecieraliśmy szlak. To była pierwsza kadencja i jedno z pierwszych takich gremiów w województwie – mówi Wiesław Strzyżewski, przewodniczący rady.

Miejska Rada Seniorów podsumowała swą niemal trzyletnią kadencję podczas posiedzenia 8 października. Wzięli w nim udział burmistrz Leszek Dzierżewicz i Marcin Zajączkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Radni-seniorzy otrzymali z rąk burmistrza kwiaty i podziękowania za pracę.

Miejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miejskiej i rozpoczęła prace na początku 2016 roku. Podczas październikowego posiedzenia miejscy radni wybrali też skład MRS na kolejną kadencję.


Rozmowa z

Wiesławem Strzyżewskim

przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów

„Zdrój Ciechociński”: Mijająca kadencja to był pracowity czas?

Wiesław Strzyżewski: Bardzo. Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że przecieraliśmy szlak. To była pierwsza kadencja Miejskiej Rady Seniorów i jedno z pierwszych takich gremiów w województwie. Uczyliśmy się więc działania. Może niekiedy zbyt wiele sobie obiecywaliśmy, bo trzymając się ściśle statutu, naszą rolą jest opiniowanie, wnioskowanie, ocenianie i nic więcej. Dlatego mamy wiele wniosków z naszej działalności, które chętnie przekażę moim następcom.

Mając dzisiejsze doświadczenia, co by pan zmienił w działalności rady?

– Na pewno postawiłbym na ściślejszą współpracę z Radą Miejską.Radni i władze wykonawcze muszą zakodować sobie, że istnieje Miejska Rada Seniorów, którą trzeba pytać o sprawy dotyczące środowiska senioralnego. A takich pytań nie było. Wspólnie musimy ten problem w drugiej kadencji wyeliminować. Ale ocena całokształtu jest pozytywna. Bo dzięki determinacji, zaangażowaniu i poświęceniu naszych członków wiele udało się zrobić.

Z czego jest pan najbardziej dumny?

– Sztandarowym projektem i największym sukcesem jest „Vademecum dla seniora”. Uznaliśmy, że to wydawnictwo jest konieczne, bo w Ciechocinku mieszka bardzo dużo seniorów. Wielu z nich wciąż osiedla się w uzdrowisku, oni często błądzą, nie wiedzą gdzie są różne instytucje i nasze vademecum daje im tę wiedzę. To duży sukces, efekt wielogodzinnej pracy członkiń rady seniora. Zostało wydrukowanych ponad tysiąc egzemplarzy i praktycznie wszystkie się rozeszły. Inne sukcesy to koperta życia czy pozytywnie załatwiony wniosek o zakup defibrylatorów. No i koncerty. Nowością w Ciechocinku było Święto Seniora, podobnie Koncert dla seniora. Obydwie imprezy gromadziły dużą widownię.

W kolejnej kadencji pojawią się pewnie nowe twarze. Jakie ma pan rady dla nowych radnych?

– Konieczna jest lepsza współpraca z Radą Miejską. Bo to tam nasze wnioski muszą mieć przełożenie na rzeczywistość. Oczywiste jest, że musimy mieć dobre relacje z burmistrzem, bo jest gospodarzem miasta. Ale najważniejsza jest chemia między członkami rady seniorów. Ci ludzie muszą chcieć, muszą mieć pasję do działania społecznego. Jeśli to będzie grało, to pomysłów nie zabraknie.


Miejska Rada Seniorów

Kadencja 2016-2018: Tadeusz Barczak, Elżbieta Baryza, Magdalena Gronczewska, Jadwiga Jakubowska, Bożena Jaszczak, Danuta Komorowska, Anna Laba-Roszak, Maciej Maksymowicz, Anna Matej, Jadwiga Pietrusa, Iwona Roch, Grażyna Samsonowicz, Elżbieta Skorykow, Wiesław Strzyżewski, Grażyna Wieczorek.

Kadencja 2018-2023: Tadeusz Barczak, Jadwiga Jakubowska, Marzena Kunigowska, Bożena Ługowska, Maciej Maksymowicz, Ewa Mandau, Małgorzata Naguszewska, Anna Przekwas, Iwona Roch, Janina Rybicka, Tadeusz Sokołow, Wiesław Strzyżewski, Krystyna Wagnerowska, Wiesława Taranowska.