Chcesz wymienić stary piec? Sprawdź dotacje z programu Czyste Powietrze

W środę 17 października w Teatrze Letnim odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowań do wymiany pieców i termomodernizacji w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Co można dofinansować?

Dotacją lub pożyczką objęte są przede wszystkim wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu. O dotację ubiegać się można także m.in. w przypadku docieplenia przegród budynku (ścian czy stropów), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).Warunkiem podstawowym udziału w programie jest jednak wymiana starego pieca na paliwo stałe na nowe źródło ciepła.

Co można zyskać?

Wysokość dotacji, jaką można uzyskać, zależy od poniesionych kosztów i dochodów w rodzinie. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, minimalny zaś to 7 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Kwota dotacji zależna jest od dochodu w rodzinie. I tak na przykład przy dochodzie do 600 zł na osobę dotacja może objąć do 90 proc. inwestycji, natomiast przy dochodzie powyżej 1600 zł do 30 proc. Inwestycję biorącą udział w programie należy sfinansować z własnych źródeł, koszty są następnie zwracane w formie gotówkowej bądź (co jest planowane od 2019 roku) jako ulga podatkowa.

Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy Ciechocinka w sprawach programu i wniosków o dofinansowanie (można je składać on-line) powinni kontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (www.wfosigw.torun.pl).


Program dofinansowań wymiany pieców centralnego ogrzewania prowadzi także Gmina Miejska Ciechocinek przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminnym programie można otrzymać do 4 tys. zł dotacji. W pierwszej edycji dofinansowanie otrzyma 30 osób, program ma być kontynuowany w przyszłym roku.