Nowy rok akademicki na Uniwersytecie dla Aktywnych

Uniwersytet dla Aktywnych uroczyście zainaugurował kolejny rok akademicki. W 17 sekcjach aktywnie działa 220 seniorów.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie dla Aktywnych odbyła się 23 października w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury. Członkami stowarzyszenia jest dziś 220 osób, które działają w 17 różnych sekcjach. Podczas inauguracji wręczono indeksy dziesięciu nowym studentkom i studentom. – Choć wakacje za nami, seniorzy są aktywni cały rok – mówiła Grażyna Ochocińska, prezes UdA, podkreślając że wiele sekcji pracowało także w wakacje. Krótko podsumowała minione miesiące, zwracając uwagę na jubileusz pięciolecia Grupy Kabaretowej „Złota Maska”, aktywność w Miejskiej Radzie Seniorów, czy sukcesy członków UdA. – Przed ami nowy rok akademicki, nowe wyzwania i perspektywy – zaznaczyła.

Na inauguracji obecni byli znakomici goście. – Jestem pewien, że działalność na Uniwersytecie dla Aktywnych to dla państwa wspaniała przygoda życia, możliwość nie tylko zdobycia nowych umiejętności, ale i nawiązania przyjaźni na wiele lat – mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz.

– Cieszę się, że studentów przybywa. Życzę, byście czerpali wiele satysfakcji z bycia studentami UdA – zaznaczył Dariusz Wochna, starosta aleksandrowski.

– Z każdym rokiem mamy jakieś nadzieje – wskazywała prof. Irenia Ponikowska, przewodnicząca Rady Programowej UdA. – Oby ten rok przeżyć w zdrowiu i dobrej kondycji, ale przede wszystkim zdobyć wiedzę. Zdobywanie wiedzy to trening intelektualny potrzebny każdemu z nas – zaznaczyła.

– Dwieście osób w tak niewielkiej społeczności jak Ciechocinek to bardzo wiele. Jestem dumny, że w rodzinnym mieście działa taka instytucja – mówił Marcin Strych, przewodniczący komisji oświaty Rady Miejskiej.

Inauguracyjny wykład poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę wygłosił dr Władysław Kubiak, samorządowiec, ale i historyk zajmujący się dziejami regionu. – Mówiąc o odzyskaniu niepodległości pamiętajmy, że wcześniej ją utraciliśmy. Musimy uświadomić sobie sobie, dlaczego do tego doszło. Wewnętrzne słabości, nierówności społeczne, brak armii, słaba gospodarka. To przyniosło klęskę rozbiorów. Mówiąc o odzyskaniu niepodległości pamiętajmy więc, że ją utraciliśmy – podkreślał.

Początek roku akademickiego uświetnił też występ Przedszkolnej Drużyny Strażackiej z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka.