Ulica Raczyńskich po remoncie

Na ulicy Raczyńskich i fragmencie ulicy Widok (od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) pojawiła się nowa nawierzchnia.

Prace prowadzone były od sierpnia do października, obejmowały wymianę nawierzchni asfaltowej, krawężników i elementów kanalizacji deszczowej, a na ul. Raczyńskich dodatkowo ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (od strony ul. Armii Krajowej).

Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,6 mln zł, wykonawcą obydwu zadań było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia.

Remont pozostałej części ul. Widok przewidywany jest w kolejnych latach, po uregulowaniu kwestii własnościowych.