Największa krajowa wystawa ptaków zawitała do Ciechocinka

Ponad 1300 ptaków można było podziwiać na Krajowej Wystawie Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, która 17 i 18 listopada odbywała się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. To największa krajowa wystawa ptactwa w tym roku.

– Dla nas to największe święto – podkreśla Kamil Mączkowski z zarządu Klubu Hodowców Gołębi Ras Niemieckich, który organizuje wydarzenie. – To wystawa młodych okazów, mamy więc przegląd tego, co udało się osiągnąć w tym roku – dodaje.

W wydarzeniu wzięło udział 170 hodowców z całej Polski, a także Niemiec, który pokazali ponad 1100 gołębi i 230 okazów drobiu ozdobnego.

Wystawę honorowym patronatem objęli Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka, Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Wiesława Słowińska, wójt gminy Raciążek i Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.