Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

Radni ósmej kadencji spotkali się podczas pierwszej sesji 19 listopada. Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Jerzy Sobierajski.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji wszyscy radni kadencji 2018-2023 odebrali decyzje o wyborze na stanowisko. Następnie członkowie rady oraz burmistrz Leszek Dzierżewicz złożyli ślubowanie.

Do czasu wyboru nowego przewodniczącego, obrady prowadził Grzegorz Adamczyk, radny-senior. – Gratuluję wyboru wszystkim radnym i liczę, że wszyscy spełnimy oczekiwania mieszkańców, którzy nas wybrali – mówił.

Przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 został wybrany Jerzy Sobierajski, natomiast jego zastępcą został Wojciech Zieliński. – Dziękuję za zaufanie, postaram się pracować dla dobra Ciechocinka, naszej małej ojczyzny i liczę na współpracę wszystkich radnych – mówił Sobierajski.

Podczas sesji ustalono także skład komisji stałych Rady Miejskiej.

Rada Miejska kadencji 2018-2023

Grzegorz Adamczyk, Dariusz Barczak, Tomasz Dziarski, Jarosław Jucewicz, Jolanta Kędzierska, Kazimierz Lipiński, Robert Marzec, Paweł Rosiński, Agnieszka Rybczyńska, Daniel Skibiński, Wojciech Skotnicki, Sebastian Sobieraj, Jerzy Sobierajski, Dariusz Szadłowski, Wojciech Zieliński.

Komisja Rewizyjna: Dariusz Barczak (przewodniczący), Jolanta Kędzierska (wiceprzewodnicząca), Grzegorz Adamczyk, Kazimierz Lipiński (sekretarz), Paweł Rosiński.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Adamczyk (przewodniczący), Paweł Rosiński (wiceprzewodniczący), Kazimierz Lipiński, Daniel Skibiński, Dariusz Szadłowski.

Komisja Finansowo-budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej: Kazimierz Lipiński (przewodniczący), Sebastian Sobieraj (wiceprzewodniczący), Grzegorz Adamczyk, Dariusz Barczak, Tomasz Dziarski, Jarosław Jucewicz, Robert Marzec, Agnieszka Rybczyńska, Wojciech Skotnicki, Dariusz Szadłowski, Wojciech Zieliński.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta: Dariusz Szadłowski (przewodniczący), Agnieszka Rybczyńska (wiceprzewodnicząca), Grzegorz Adamczyk, Dariusz Barczak, Paweł Rosiński, Daniel Skibiński, Wojciech Skotnicki, Sebastian Sobieraj, Wojciech Zieliński.

Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej: Jolanta Kędzierska (przewodnicząca), Tomasz Dziarski (wiceprzewodniczący), Grzegorz Adamczyk, Jarosław Jucewicz, Kazimierz Lipiński, Daniel Skibiński, Dariusz Szadłowski.

Komisja Komunalna i Porządku Publicznego: Sebastian Sobieraj (przewodniczący), Daniel Skibiński (wiceprzewodniczący), Dariusz Barczak, Jolanta Kędzierska, Robert Marzec, Agnieszka Rybczyńska, Wojciech Skotnicki, Dariusz Szadłowski, Wojciech Zieliński.