Ciechociński Kabareton z dofinansowaniem z województwa

Ciechociński Kabareton uzyskał niemal 83 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kabareton wpisze się w kalendarz letnich imprez w 2019 roku.

Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz 15 listopada podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na dofinansowanie realizacji operacji „Promocja walorów kulturalnych, tradycyjnych i przyrodniczych poprzez organizację imprezy kulturalnej – Ciechociński Kabareton, wydanie materiałów promujących walory przyrodnicze, organizacja stoisk kulinarnych i tradycyjnych oraz montaż tablic promujących walory przyrodnicze powiatu aleksandrowskiego”. Zgodnie z umową zostanie przyznana pomoc na realizację przedsięwzięcia w wysokości 82.730 zł w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.