Ciechocinek kupi prąd wspólnie z kilkunastoma gminami

Ciechocinek przystąpił do porozumienia 16 okolicznych gmin, które wspólnie kupią energię elektryczną. Burmistrz Leszek Dzierżewicz 16 listopada w Osięcinach podpisał nową umowę na dostawy prądu.

Ciechocinek już w marcu przystąpił do „Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej”, które zawarła Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Tworzy ją 16 gmin z powiatów aleksandrowskiego i radziejowskiego.

Na mocy porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Gminę Osięciny, lidera grupy, do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników na rok 2019. Chodzi o energię elektryczną potrzebną do funkcjonowania oświetlenia drogowego i obiektów należących do gminy.

Nowym dostawcą prądu została ENEA SA. z Poznania. Stawki za energię wynoszą 477,36 zł brutto za 1MWh (dla obiektów) i 394,58 zł za 1MWh dla oświetlenia ulicznego (stawki nie obejmują kosztów dystrybucji). Oznacza to wyraźny wzrost cen w porównaniu z 2018 rokiem, o 81 proc. w przypadku obiektów i 64 proc. w przypadku oświetlenia ulicznego.

– Cały ciężar zmian weźmie na siebie budżet gminy. Nie przewiduję wzrostu podatków – uspokaja burmistrz Leszek Dzierżewicz. Ze skokowymi wzrostami cen energii elektrycznej borykają się samorządy w całej Polsce. Sposobem ograniczania kosztów są właśnie wspólne zakupy dokonywane przez kilka lub kilkanaście podmiotów. – Gdybyśmy dokonywali zakupu indywidualnie, wzrost cen byłby jeszcze wyższy – przyznaje burmistrz.

Podpisane w listopadzie umowy obowiązywać będą przez cały 2019 rok.

Hurtowe ceny energii na polskiej giełdzie są już o ok. 70 proc. wyższe niż przed rokiem, co dotyka zwłaszcza przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe. Podwyżki to efekt podwyżek cen węgla i rosnących notowań uprawnień do emisji CO2.