Miejska Rada Seniorów rozpoczęła drugą kadencję

Miejska Rada Seniorów zainaugurowała swoją drugą kadencję. Nową przewodniczącą gremium została Wiesława Taranowska.

Miejska Rada Seniorów wybrana na kadencję 2018-2023 zebrała się na inauguracyjnym posiedzeniu 27 listopada. Radni-seniorzy odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Jerzego Sobierajskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, który życzył im owocnych prac i obiecał wszelką potrzebną pomoc.

W głosowaniu nową przewodniczącą Rady Seniorów została Wiesława Taranowska, jej zastępczynią Marzena Kunigowska, a sekretarzem Bożena Ługowska.

Wiesława Taranowska podkreślała, że stawiać będzie na kolektywne działanie. – Nie jestem sama. Rada to ciało, które wspólnie pracuje na rzecz ludzi. Liczę na państwa pomoc i współpracę – mówiła. – Trudno będzie mi odbić się od sukcesów, które osiągnęliście. Ale mam nadzieję, że damy radę. Wiesiu, dziękuję za ostatnie lata – zwróciła się do Wiesława Strzyżewskiego, przewodniczącego w poprzedniej kadencji. – Zamieniliście państwo Wiesia na Wiesię – śmiała się.

Przewodnicząca Rady Seniorów doceniła także działania burmistrza Leszka Dzierżewicza na rzecz środowisk senioralnych. – Dziękuję za przystąpienie do programu Senior+, dziękuję za powołanie tej rady, bo wiele samorządów wzbrania się przed ich powołaniem – mówiła. Podkreśliła też, że jako ekspertka przy Radzie Dialogu Społecznego będzie mogła wspierać ciechocińskie środowisko swą wiedzą dotyczącą polityki społecznej na poziomie krajowym.

– Będziecie państwo pracować na rzecz bardzo licznej grupy mieszkańców Ciechocinka, bowiem środowiska senioralne to ogromna rzesza tych, którzy zdecydowali, aby najlepsze lata swojego życia spędzić w Ciechocinku i działać na rzecz naszego miasta – mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz. – Opinie Miejskiej Rady Seniorów są dla Rady Miejskiej nieocenione. Pewnie zdarzały się sytuacje, że w pewnych kwestiach pięknie się różniliśmy, ale razem z panem przewodniczącym będziemy liczyć na dobrą współpracę i wychodzenie przez państwa z inicjatywami, które sprawią, że w Ciechocinku będzie się działo lepiej, lepiej i jeszcze raz lepiej – zaznaczył.

Wsparcie dla radnych-seniorów zadeklarował także prof. Zygmunt Wiatrowski. – Mimo topniejących sił czuję jeszcze możliwość angażowania się na rzecz kształtowania szerszego spojrzenia na to, co dotyczy społeczności senioralnej. A sprawy uzyskują wysoką rangę, bo w latach 30. naszego wieku seniorzy mają stanowić już 30 proc. ludności kraju. Wyczuwa się obecność seniorów na każdym kroku i ich gotowość do angażowania się na rzecz społeczności – podkreślił.


Miejska Rada Seniorów wybierana jest przez Radę Miejską spośród kandydatów wskazanych przez mieszkańców Ciechocinka oraz organizacje i instytucje związane ze środowiskiem senioralnym. Jest organem opiniodawczym i doradczym. W kadencji 2018-2023 zasiadają w niej Tadeusz Barczak, Jadwiga Jakubowska, Marzena Kunigowska, Bożena Ługowska, Maciej Maksymowicz, Ewa Mandau, Małgorzata Naguszewska, Anna Przekwas, Iwona Roch, Janina Rybicka, Tadeusz Sokołow, Wiesław Strzyżewski, Krystyna Wagnerowska, Wiesława Taranowska.