Helena Prawdzic-Kuczalska patronką wodnego placu zabaw

Helena Prawdzic-Kuczalska, pionierka wychowania fizycznego kobiet, została patronką otwartego w tym roku wodnego placu zabaw. Odsłonięcie okolicznościowej tablicy odbyło się 28 listopada, w stulecie nadania praw wyborczych kobietom.

Pod wodnym placem zabaw 28 listopada spotkali się burmistrz Leszek Dzierżewicz, wiceburmistrz Marian Ogrodowski, Jerzy Sobierajski, przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, oraz Aldona Nocna, wiceprzewodnicząca rady poprzedniej kadencji i inicjatorka nadania patronatu obiektowi.

– Dzisiejszy dzień jest nieprzypadkowy, bowiem dokładnie 100 lat temu nadano kobietom prawa wyborcze – podkreślał burmistrz Leszek Dzierżewicz.

– Polska udowodniła 100 lat temu, że jest nowoczesnym państwem. Stała się prekursorem nadawania praw kobietom – mówiła Aldona Nocna. – Intencją nadania placowi zabaw imienia Heleny Prawdzic-Kuczalskiej było symboliczne uczczenie roku praw kobiet, ale i przypomnienie tej niezwykłej postaci związanej z Ciechocinkiem i z obszarem, z którego słyniemy, czyli aktywnością fizyczną i zdrowiem – dodała.


Helena Kuczalska była popularyzatorką wychowania fizycznego kobiet w Polsce. W 1892 r. otworzyła w Warszawie pierwszy w kraju Zakład Gimnastyki Szwedzkiej, Leczniczej, Zdrowotnej i Masażu dla Kobiet i Dzieci, prowadziła też szkołę nauczycieli wychowania fizycznego. Była inicjatorką Warszawskiego Klubu Wioślarek, który powstał w 1912 roku. Przyczyniła się do powstania żeńskiego gniazda „Sokoła” – Towarzystwa Gimnastycznego „Grażyna”, uczestniczyła też w międzynarodowym ruchu wychowania fizycznego. Sezony letnie przez wiele lat spędzała w Ciechocinku, działała w Towarzystwie Przyjaciół Ciechocinka, współpracowała m.in. z „Wiadomościami Ciechocińskimi”. Więcej o Helenie Prawdzic-Kuczalskiej w artykule Aldony Nocnej >>>