„Niknące miasto”, czyli głos pokoleń

Krystyna Wasilkowska-Frelichowska i Kinga Frelichowska, autorki albumu poświęconego Nieszawie, spotkały się 8 grudnia z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku.

Z niecierpliwością czekaliśmy na kolejną, zapowiadaną książkę autorstwa Krystyny Wasilkowskiej-Frelichowskiej. Tym razem otrzymaliśmy album „Niknące miasto” wzbogacony tekstami literackimi głównej pomysłodawczyni i jej córki Kingi Frelichowskiej. Jak same mówią, jest to symboliczny głos dwóch pokoleń. Starsze reprezentują fabularyzowane eseje historyczne, a proza poetycka młodsze

Inspiracją do podjęcia prac nad książką były szkice stworzone przez Dariusza Chroła, artystę plastyka, który jako student zachwycił się Nieszawą, będąc na plenerze malarskim. Zafascynowany malowniczością regionu, wracał tam wielokrotnie w latach 1990-2018, uwieczniając Nieszawę i okolice na ponad pięćdziesięciu rysunkach. Niestety, większość miejsc już nie istnieje. W ciągu kilkunastu lat z mapy zniknęło wiele obiektów o wartości historycznej, co jest bolączką podobnych wielkością do Nieszawy miasteczek. Z roku na rok zmniejsza się liczba ich mieszkańców, a z mapy architektonicznej znikają kolejne obiekty.

Właśnie to nieuchronne znikanie stało się kanwą wydanej książki. Dwa różne głosy autorek, które dzieli nie tylko różnica wieku i doświadczenie, ale przede wszystkim perspektywa postrzegania. Opowiadały o „swojej Nieszawie” niezwykle barwnie, wspominając przede wszystkim ludzi związanych z miasteczkiem i znikające miejsca. Wśród uczestników spotkania odnalazło się kilku nieszawian z pochodzenia, obecnie rozrzuconych po Polsce, którym zakręciła się przysłowiowa łezka w oku.

Tradycją naszych spotkań literackich stało się losowanie dwóch promowanych książek, co stanowi mamy nadzieję miły i wartościowy akcent. Tak stało się i teraz, a potem wszyscy obecni ustawili się w kolejce po autografy. Mam nadzieję, że autorki jeszcze nieraz będą gościły w naszej bibliotece.

Wizyta w Ciechocinku była częścią swoistego tournée autorek po powiecie aleksandrowskim, bowiem pierwsze spotkanie odbyło się w Aleksandrowie Kujawskim, drugie u nas, a trzeciego dnia w Nieszawie. Po drodze wywiady z lokalnymi stacjami radiowymi i telewizją.

Mariola Różańska